کلک خیال
 
ما را مددی که مست گردیم ...بیرون ز هر انچه هست گردیم...
Design by : NazTarin

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 51
بازدید دیروز : 160
بازدید هفته : 2615
بازدید ماه : 2837
بازدید کل : 17228
تعداد مطالب : 803
تعداد نظرات : 115
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


کسانی که نگرش منفی به خود دارند نااگاهانه در تحقیر خود هستند


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

اگر لغاتی را

که برای تفسیر احساس و افکار خود

بکار می برید عوض کنید

نحوه ی تفکر و احساستان هم

عوض خواهد شد !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

         گاه عملکرد

              تو بنا به دلایل درونی وبیرونی

                          ممکن است مطلوب تو نباشد اما

                                          این دلیل عدم تایید خود نیست !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

زندگی

برای نیت هایی که عملی نشوند

ارزشی قائل نیست 

درواقع

راه جهنم از نیت های خوب سنگفرش شده است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

احساسات ناخوشایند در وجود بعضی ها مانند خارست و تلاش برای

نزدیک شدن به انها مثل تلاش برای بغل کردن یک خارپشت است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

    به دنبال واژه ها مباش ...

               کلمات فریب مان می دهند

                            وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود

                                                      فاتحه کلمات را باید خواند !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 24 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

خیلی اوقات ....

ادم از ان دسته

چیزهای بد دیگران

ابراز انزجار می کند

که در خودش وجود دارد !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 24 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

سخنی دلپذیر داشته باش ... یا ... دلی سخن پذیر


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 23 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

موثرترین راه برای صرفه جویی در زمان اینست که

از تجربیات دیگران استفاده کنیم !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 23 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

شکست به معنای عدم موفقیت و ناتوانی نیست ...

 تنها اطلاعاتی را در مورد انچه در اینده نباید انجام داد را

نشان می دهد !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

تجربه .. درس گرفتن از وقایعی نیست که رخ داده

بلکه نحوه ی عملکرد او نسبت به وقایع است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

به شخصیت تان بیشتر از ابروی تان اهمیت دهید....

             چرا که شخصیت شما جوهر وجودی تان است

                        و ابروی تان تصورات دیگران نسبت به شماست !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

القابی که به خود می دهید

قضاوتی ست که در مورد خودتان دارید !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

عدم تایید دیگران نیست که تو را ناراحت می کند

تو خودت .... خودت را طرد می کنی !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

        تنها راه حل اشتباهات گذشته :

                  تحلیل خونسردانه اشتباهات

                              بهره برداری از ان تحلیل

                                       فراموش کردن اشتباهات


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

قضاوت نادرست ما در مورد دیگران از عقاید پنهان ماست !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

زمان بسیاری از چیزها را حل می کند

شاید مشکلی را  که امروز نگرانش هستی

 حل کند ...پس به زمان بسپار !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

انتقاد غیر منصفانه در واقع نوعی تمجید است !!


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

سعی کن استاد تغییر باشی نه قربانی تقدیر ....

 

 


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

تویی که مرا در حال سقوط می بینی ...

تا حالا اندیشیده ای که شاید خود وارونه ایستاده ای  ؟


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

در قبال یک عمل اشتباه

احساس سالم که مبتنی بر

ندامت

است پیش می اید نه

احساس گناه !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

اشکی که هنگام شکستت می ریزی ..

عرقی ست که هنگام تلاش نریختی !!


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

پیوسته بایستی مراقب سه چیز بود :

وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود ..

وقتی در خانواده هستیم مراقب اخلاق خود..

وقتی در جمع هستیم مراقب زبان خود باشیم !!


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

دارایی هایی که ما داریم .. و .. دارایی هایی که ما را دارند !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

هنگامی که به باوری می رسیم ....

فراموش می کنیم....

که این فقط نوعی برداشت است

و ان را واقعیت می دانیم !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

رنج واقعی مارا به تحرک وا نمی دارد

بلکه ترس از رنج است که چنین می کند !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

احترام از روح سرچشمه می گیرد !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

شما همان سنی هستید که احساس می کنید !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

ما نبایستی ادم ها را بر اساس شغلشان تعریف کنیم !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

تصمیمات تعیین کننده ی سرنوشت شما هستند نه شرایط

مقید بودن به تصمیمات دشوارتر از خود تصمیم گیری است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

خود انظباطی ما

به یادگیری فرزندان مان کمک می کند !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

          هر بار من شادی خود را

                    وابسته به دیگری دانستم

                              به کشمکش و رنج درونم منتهی شد !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

در اکثر مردم  ترس از شکست

بسیار قوی تر از

میل دستیابی به موفقیت است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz

موفقیت ... نتیجه ی قضاوت صحیح است

              قضاوت صحیح ... نتیجه ی تجربه است

                       تجربه ... غالبا نتیجه ی قضاوت نادرست است !


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, توسط mahnaz